Spring naar inhoud

Agenda

11 maart  Ledenvergadering 14.00 tot 16.00 u in @Holdert. Agenda en het verslag     van onze activiteiten in 2019 vindt u onderstaand. Het verslag van de kascommissie en het verslag van de ledenvergadering in 2019 zijn op de vergadering aanwezig.

Ledenvergadering van de O.S.S. op woensdag 11 maart 2020 om

14.00 uur in @Holdert

1-Opening

2-Mededelingen

 3-Jaarverslag 2019

4-Financieel verslag van 2019 en begroting 2020.

Verslag kascommissie en benoeming kascommissieleden.

5-Het bestuur bestaat uit drie leden. Om voortgang van onze vereniging te kunnen garanderen, vragen wij om versterking. Denkt u dat een bestuursfunctie bij u past dan willen wij dat graag van u horen.

Vele handen maken licht werk.

 8-Rondvraag

 9-Pauze

 10-Na de pauze Ria Kroesen.

Ria vertelt over de Hannekemaaiers, seizoenarbeiders uit Duitsland

 11-Sluiting

Jaarverslag 2019

LEDENVERGADERING VAN DE  O.S.S. OP WOENSDAGMIDDAG 11 MAART 2020

VAN 14.00 UUR TOT 16.00 UUR IN @HOLDERT

 In dit verslag doet het bestuur een overzicht van haar werkzaamheden in 2019.

Bestuur:

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Manna Breider                         -secretaris en waarnemend voorzitter

Carl Dreis                                 -penningmeester

Henk Bijmolt                            -algemeen bestuurslid

Vergaderingen:

Het O.S.S. bestuur  is zeven keer bij elkaar geweest van januari  tot en met november 2019.

In elke vergadering staan de volgende zaken op de agenda:

  • Activiteiten van de O.S.S.
  • Zaken vanuit andere organisaties, zoals SOS, OSiF, SFO, Sûnenz en WMO.

De activiteitencommissie van de SOS organiseert films, busreisjes, bingo etc.

en de SOS behartigt onze belangen in onze gemeente.

Wij participeren in Stichting Wijzer. Deze organisatie wil ouderen digitaal wijzer maken.

De OSiF behartigt onze belangen in de provincie. Bij de provincie wordt aandacht gevraagd voor o.a. zorg, eenzaamheid , mantelzorg, wonen,  vervoer, veiligheid en recreatie en cultuur

De SFO  (Stichting Friese Ouderenbonden) is de overkoepelende organisatie. De O.S.S. is hierbij aangesloten.

Wat betreft Sûnenz verwijzen wij u naar de nieuwsbrief  van Sûnenz.

De heer IJsbrand Dijkstra heeft voor ons  zitting in de WMO-Raad.

Verslag uit de bestuursvergaderingen:

Januari 2019. Onze vereniging telt nu moment 220 leden. De contributie bedraagt € 220,00 voor de SOS en voor de OSiF bedraagt de contributie € 100,00. Deze zal door de penningmeester worden betaald. Op 24 januari is er in Sûnenz  een markt over gezondheid en hulpmiddelen. Ook is er een demonstratie van robots. Het Odensehuis is bestemd voor de opvang van beginnend dementerenden. Sûnenz wil hier graag mee doorgaan.

Februari 2019. Wij zijn niet ingegaan om een bijscholingsochtend van de firma Custard bij te wonen. De medewerkers van Custard hebben ons informatie gegeven over het bouwen van een website. Henk van Setten van WIL heeft ons aangeboden om Jelle Cuperus te ondersteunen bij het verder bouwen van de website. Wij gaan met Henk van Setten van WIL verder. (www.osif.frl). Henk Bijmolt wordt aangemeld voor deelname in de patiëntenpanel van Nij Smellinge. Wij moeten nadenken of wij ons gaan aansluiten bij de SFO. Dit wordt besproken op de ledenvergadering van de OSiF in april.

Maart 2019. De kortingskaarten van LKGX worden nog één keer verspreid. Naar onze mening wordt hier geen gebruik van gemaakt. Wij gaan de OSiF berichten dat wij het volgend jaar geen kaarten meer hoeven. Omdat wij ons niet willen buitensluiten, hebben wij besloten om ons aan te sluiten bij de SFO. Samen staan we sterk. Wij hebben de SOS voorgesteld om wat meer aan belangenbehartiging te doen. In september geeft De Friesland een voorlichting met als thema WMO. De ledenvergadering is door 42 personen goed bezocht. De presentatie door dhr. W.v.d.Land over zijn wereldreis van Drachten naar Laos viel bij de leden erg in de smaak. In de nieuwsbrief van april wordt aandacht besteed aan “Vier het Leven”, een organisatie die culturele activiteiten van deur-tot-deur voor ouderen (65+) verzorgd.

Mei 2019. De “Blijverslening van de Gemeente” wordt besproken. Een evt. lening kan  worden gebruikt om het eigen huis aan te passen, door bijv. drempels weg te halen of de badkamer aan te passen, zodat men er kan blijven wonen. Zo’n honderd gemeenten hebben deze regeling al ingevoerd. Er wordt besloten om dit in de bestuursvergadering van de SOS in september aan te kaarten. Verder willen wij nog een museumbezoek aan Dr8888 organiseren.

Augustus 2019.

De avond op 12 september met de Jeugd van Toen wordt besproken. Deze wordt gehouden in

De Warrenhove. De kaarten kosten € 5,00 per stuk. De koffie en 2 consumpties zijn voor rekening van de O.S.S. Ria Kroesen biedt aan om nog een keertje met ons naar het museum Dr8888 te gaan. Dit alleen wanneer zij werkt als rondleider voor het museum.

De koffieprijs in de Holdert is verhoogd van € 1,00 naar € 1,25. Wij verhogen de prijs voorlopig niet voor de koffieochtend/middag.

September 2019. We kunnen terugkijken op een gezellige avond met het cabaret de Jeugd van Toen op 12 september . We hebben besloten om de  kosten voor de zaal en koffie van de Holdert toch ingaande januari 2020 te gaan verhogen van  € 3,00 naar € 3,50. Tevens is er besloten om de contributie voor 2020 niet te verhogen. Wij hebben bericht gekregen van De Friesland over de collectiviteitskorting. De korting op de basisverzekering wordt verlaagd van 6% naar 3%. De leden krijgen bericht hierover van De Friesland.

November 2019. Er is besloten om een tweede bankpas bij de ING Bank aan te vragen voor het geval Carl voor een langere periode uitvalt.

Het vrijwilligersetentje is gepland op 19 december in Sûnenz. De koffiemiddag van 8 januari 2020 is verplaatst naar 15 januari 2020. Wij houden dan een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst met muziek en zang door Irwing Benjamins en verhalen,  vertelt door Yt Boschma.

Activiteiten O.S.S. 2019

10 januari 2019 Hedman Bijlsma, lezing “winter en schaatsen”.

6 februari 2019 Annagreet Bos diëtiste, lezing over voeding voor ouderen

27 februari 2019 Mevrouw Leijendekker met sketsjes en verhalen.

13 maart 2019  Ledenvergadering, na de pauze dhr. W.van der Land lezing over hun wereldreis

17 april 2019  Frans Meek  van het Klompenmuseum in Eelde, lezing                 “Lopen op hout”.

9 mei 2019 Tjeerd Baron speelt liedjes uit o.a. de jaren zestig.

Yt Boschma vertelt verhalen.

3 juli 2019 Museumbezoek Dr8888, tentoonstelling “Wanderlust”.

12 september 2019 ‘s avonds Cabaretgroep “Jeugd van Toen”.

25 september 2019  Samen met KBO/PCOB voorlichting Sûnenz en Odensehuis.

9 oktober 2019 Fotograaf Karla Leeftink, “natuur in het najaar”.

Ria Kroesen, toelichting over wandelen en de gratis activiteiten

13 november 2019 Arnold Pilon, lezing over Iran.

27 november 2019 High Tea in Grootcafé M’n Zusje.

Activiteiten SOS (KBO/PCOB en O.S.S.) 2019

2 februari 2019 De Lytse Komeedzje met het Friese blijspel “Bankgeheim”.

12 maart 2019 Film “Edie”.

9 april 2019 Bingo

23 mei 2019 Busreis naar Texel.

10 september 2019 Rondvaart door de Alde Feanen.

18 oktober 2019 Kaasboerderij Johanna hoeve.

12 november 2019 Film “Ballon”.

12 december 2019 Wintermiddag voor alle ouderen in Smallingerland

Drachten, februari 2020

Manna Breider,

secretaris