Spring naar inhoud

Ledenservice

Lidmaatschap O.S.S.-Smallingerland
De contributie voor het jaar 2020 is € 25,00 en voor het tweede lid op hetzelfde adres € 15,00.
Wij verzoeken u de contributie onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer in januari 2020 over te maken op IBAN NL INGB 0007 4845 46
De vervaldatum van de contributie voor leden die automatisch betalen is eveneens in januari 2020

Wijzigingen van o.a. verhuizingen en het niet ontvangen van een nieuwsbrief doorgeven aan het secretariaat.

Computerhulp

Problemen met de computer. U kunt dan een afspraak maken met de heer Alma, tel.no. 0512-546911. De kosten zijn € 8,00 per uur.
De reiskosten buiten Drachten bedragen € 0,25 per kilometer.

Lief en Leed
Mevrouw Janny Jeeninga verzorgt voor ons o.a. de verjaardagkaartjes. Haar kunt u bellen of mailen wanneer één van onze leden ziek of overleden is, tel.no. 0512-511646 of jannyjeeninga@gmail.com
Er zijn leden, die om gezondheidsredenen, niet in staat zijn onze activiteiten bij te wonen. Deze leden willen wij graag bezoeken. Ook als u het zelf op prijs stelt om bezoek van ons te krijgen (dit geldt ook voor een bezoek in het ziekenhuis), laat het dan weten aan Janny Jeeninga, tel.no. 0512-511646 of jannyjeeninga@gmail.com

De dames Aafje Molenkamp en Sienie Stoffelsma ondersteunen Janny hierbij m.n. voor leden die behoefte hebben aan bezoek.

Rijbewijskeuring

Dit betreft verlenging rijbewijs voor 75 jaar of ouder.Voor de medische keuring kunt u een afspraak maken bijDr. F.J.M. Hendrickx, Buorren 63, Houtigehage. Tel.no. 0512-340460. Kosten € 38,00.

Ook hebt u op iedere 1e dinsdag van de maand de mogelijkheid voor een keuring in Zorgcentrum De Wiken, tel.no. 0512-581000, en via tel.no. 088-2323300 of www.regelzorg.nl. Houdt u er rekening mee dat de tarieven wel eens kunnen veranderen.

Regiopoli in Sûnenz, Burg. Wuiteweg 140B, Drachten.
Wij willen u attent maken op de mogelijkheid dat u bepaalde specialistische behandelingen, in overleg met uw huisarts, ook in Sûnenz kunt laten uitvoeren.
Veel senioren weten waarschijnlijk niet dat men via de huisarts in de Regiopoli behandeld kan worden door de specialisten van Nij Smellinghe op het gebied van dermatologie, orthopedie, cardiologie en gynaecologie. De specialist adviseert uw huisarts over de in te zetten behandeling.

Poliklinische zorg in een minder klinische omgeving dan in een ziekenhuis en zonder eigen risico.

Verrichtingen:
In overleg met uw huisarts voeren specialisten van Nij Smellinghe verrichtingen uit voor de verschillende indicaties op het gebied van chirurgie/heelkunde en dermatologische chirurgie. Specialistische hulp met een korte wachttijd. In de meeste gevallen kunt u binnen twee weken terecht in Sûnenz.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de patiëntenfolder “De regiopoli". "Samenwerking tussen uw huisarts en de specialist” verkrijgbaar in Sûnenz of www.sunenz.nl

Vervoer
Wanneer u vervoer nodig heeft, dan kunt u de heer A. Faber, tel.no. 0512-515774 of a.faber21@kpnplanet.nl en Henk Bijmolt, tel.no. 0512-525032 of h.bijmolt@planet.nl benaderen.

De kosten zijn € 2,50 per rit.