Spring naar inhoud

Nieuws

 

NIEUWSBRIEF  VAN DE ONAFHANKELIJKE SENIORENVERENIGING SMALLINGERLAND (O.S.S.)

 December 2019

 Aan onze O.S.S. leden,

 O.S.S.-activiteiten

Op woensdagmiddag 13 november jl. hield Arnold Pilon voor ons een lezing over Iran. Hij vertelde over zijn avontuurlijke reis dwars door Iran in zijn geliefde oldtimer Jaguar uit 1959. De vergoeding wordt door hem geschonken aan zorgvuldig geselecteerde en zelf bezochte wereldprojecten (o.a. scholen en gezondheidszorg).

 SOS-activiteiten (Samenwerkende Ouderenbonden Smallingerland)

 Op donderdagmiddag 12 december is er de Wintermiddag voor alle ouderen in Smallingerland in het Fries Congres Centrum in Drachten.

Op deze middag zal voor u optreden het trio “Authentiek”. Zij zullen ons vermaken met liedjes van vroeger en nu.

Ook Van Smaak trakteert ons weer op wat lekkers.

De kaartverkoop is op maandag 2 en dinsdag 3 december van 9.00 tot 12.00 uur in @Holdert. De kaartjes kosten € 8,00 p.st., incl. koffie/thee en gebak. De middag begint om 13.30 uur en zal ongeveer duren tot 16.30 uur. De zaal is open vanaf 13.00 uur.

Meer informatie bij Rieneke Kuperus, tel.no. 0648131581.

 Rijbewijskeuring:

Dit betreft de keuring voor verlenging van het rijbewijs van 75-jarigen of ouder.

Voor deze medische keuring kunt u een afspraak maken bij

Dr. F.J.M. Hendrickx, Buorren 63, Houtigehage. Tel.no. 0512-340460. Kosten € 38,00.

Ook hebt u op iedere 1e dinsdag van de maand de mogelijkheid voor een keuring in Zorgcentrum De Wiken, tel.no. 0512-581000, en via tel.no. 088-2323300 of www.regelzorg.nl. Houdt u er rekening mee dat de tarieven wel eens kunnen veranderen.

 WMO

Naar verluidt wordt er gekort op het aantal uren van de huishoudelijke hulp. Dit betekent, dat er een “keukentafelgesprek” met de cliënten moet worden gevoerd. Als dit gesprek met u wordt gevoerd, dan raden wij u aan dit niet alleen aan te gaan. De gemeente biedt geen cliëntondersteuner aan. De aanvrager moet hier zelf voor zorgen. De ondersteuner, die onafhankelijk is, wordt betaald door de gemeente. Ook kunt u voor hulp bij dit gesprek uw mantelzorger, een familielid of een vertrouwde kennis of buurvrouw/buurman vragen.

Mocht er iemand bij u komen om dit gesprek met u te voeren en u heeft op dat moment geen hulp bij de hand, dan hoeft u dit gesprek niet aan te gaan, maar zal er een afspraak met u gemaakt moeten worden. U kunt dan ondertussen hulp bij dit gesprek zoeken.

 Computer

Problemen met de computer. Maakt u dan een afspraak met de heer Alma, tel.no. 0512-546911. Kosten € 8,00 per uur. De kosten buiten Drachten bedragen  € 0,25 per kilometer.

Lief en Leed

Janny Jeeninga verzorgt voor ons o.a. de verjaardagskaartjes, kaartjes bij ziekte of overlijden. Haar kunt u bellen of mailen, tel.no. 0512-511646 of jannyjeeninga@gmail.com

Er zijn leden die om gezondheidsredenen niet in staat zijn de activiteiten bij te wonen. Die mensen willen wij graag bezoeken. Ook als u het zelf op prijs stelt om bezoek van ons te krijgen (dit geldt ook voor bezoek in het ziekenhuis), laat het dan weten aan Janny Jeeninga,

tel.no.0512-511646 of jannyjeeninga@gmail.com

Aafje Molenkamp en Sienie Stoffelsma, ondersteunen Janny hierbij.

Wanneer u vervoer nodig heeft, dan kunt u Alle Faber , tel.no. 0512-515774 of a.faber21@kpnplanet.nl  en  Henk Bijmolt, tel.no. 0512-525032 of h.bijmolt@planet.nl  benaderen. Kosten per keer € 2,50.

 Wijzigingen van o.a. verhuizingen, het niet ontvangen van de nieuwsbrief  s.v.p. doorgeven aan het secretariaat.

Het is raadzaam om de datums van de activiteiten te noteren, en de nieuwsbrief te bewaren.

Dit is de laatste nieuwsbrief van dit jaar.

 Wij wensen u fijne feestdagen en een goeie jaarwisseling.

 Manna Breider, secretaris 0512-354850 of ossbestuur@gmail.com

Carl Dreis, penningmeester 0512-365233 of cdreis@live.nl

Henk Bijmolt, algemeen bestuurslid, 0512-525032 of h.bijmolt@planet.nl

Jelle Cuperus, ledenadministrateur 06-53734680 of ossledenadm@gmail.com

Geert Spoelstra, hoofdbezorger nieuwsbrieven 06-24183516 of g.spoelstra@maxin.nl

Janny Jeeninga, Lief en Leed 0512-511646 of jannyjeeninga@gmail.com

Alle Faber, vervoer 0512-515774 of a.faber21@kpnplanet.nl

Henk Bijmolt, vervoer 0512-525032 of h.bijmolt@planet.nl

Website: ga naar www.osif.frl  en klik op het hokje “Smallingerland”.

Namens het bestuur,

Manna Breider, secretaris.

NIEUWSBRIEF  VAN DE ONAFHANKELIJKE SENIORENVERENIGING SMALLINGERLAND (O.S.S.)

November/december 2019

 Aan onze O.S.S. leden,

 O.S.S. activiteiten

Op woensdagmiddag 9 oktober jl. gaf fotograaf Karla Leeftink  een prachtige presentatie  over de trek van de kraanvogels en andere najaars-en winterbeelden. Voorafgaand  hield Ria Kroesen  een korte toelichting over wandelen;  hoe belangrijk wandelen is voor lijf en leden en voor het brein. De wandelactiviteiten in de wijken zijn gratis. Voor meer informatie kunt u bellen met het secretariaat.  Deze middag was zeer geslaagd.

 Op  woensdagmiddag 13 november van 14.00 tot 16.00 uur in @Holdert een lezing door Arnold Pilon over Iran. Omdat Iran al jarenlang zo negatief in het nieuws is, laat hij ons graag de mooie kanten en de gastvrijheid van dit land zien. Arnold Pilon is naast enthousiast verteller ook fotograaf tijdens zijn reizen. Kosten € 3,00.

Op donderdagmiddag  21 november om 14.00 tot 16.00 uur geeft Ria Kroesen bij haar thuis een minicollege geven over kunst. Zij wil iets vertellen over de connectie tussen het Bauhaus en Drachten. Maximaal 8 personen kunnen er aan deelnemen. Wanneer  hiervoor interesse is, wil ze vaker een kunstcollege geven. Opgeven voor 14 november bij Henk Bijmolt, tel.nr. 0512-525032 of h.bijmolt@planet.nl

Kosten € 5,00, inclusief koffie/thee.

 Op woensdagmiddag 27 november vanaf 15.00 uur organiseren wij een High Tea bij het sfeervolle Grootcafé M’n Zusje aan de Oosterstraat 20a in Drachten. Deze high tea bestaat uit onbeperkt thee, een glas verse jus d’ orange en verschillende zoete en hartige hapjes. Voor onze leden hebben wij een prijs afgesproken van slechts € 11,00 (normale prijs is € 20,75). Op deze high tea wordt EARTH thee geserveerd. Deze thee is afkomstig uit Sri Lanka waar het duurzaam en volgens de ISO norm wordt geproduceerd. De thee is 100% biologisch met natuurlijke smaakstoffen. U heeft de keuze uit 6 heerlijke smaken. EARTH Concepts draagt 100% van de door hen gerealiseerde nettowinst af om te investeren  in duurzame watersystemen in gebieden waar dit het hardst nodig is. Op earthwater.nl kunt u zien aan welke projecten zij de afgelopen jaren heeft gedoneerd. Voor slechts € 11,00 heeft u niet alleen een gezellige middag maar helpt u ook mee om wereldwijd schoon water te creëren.

Opgeven voor 20 november bij Sieneke v.d. Wal tel.no. 0512-511785 of e-mail  svanderwal4@upcmail.nl of Manna Breider tel.no. 0512-354850 of

e-mail ossbestuur@gmail.com

 SOS activiteiten (Samenwerkende Ouderenbonden Smallingerland)

Op dinsdagmiddag 12 november is er film in de Bios. Deze keer de film “BALLON”.

Dit is een waargebeurd verhaal van twee families die, ten tijde van de koude oorlog, in een race tegen de klok alles op alles zetten om van Oost- naar West-Duitsland te vluchten. Een film waarin je helemaal meegezogen wordt in het avontuur.

Kaartjes € 9,00 incl. koffie/thee.  Start 13.30 uur.

Op 12 december de Wintermiddag voor alle ouderen van Smallingerland. Meer informatie in de volgende nieuwsbrief. 

Rijbewijskeuring:

Dit betreft verlenging rijbewijs voor 75 jaar of ouder.

Voor de medische keuring kunt u een afspraak maken bij

Dr. F.J.M. Hendrickx, Buorren 63, Houtigehage. Tel.no. 0512-340460. Kosten € 38,00.

Ook hebt u op iedere 1e dinsdag van de maand de mogelijkheid voor een keuring in Zorgcentrum De Wiken, tel.no. 0512-581000, en via tel.no. 088-2323300 of www.regelzorg.nl. Houdt u er rekening mee dat de tarieven wel eens kunnen veranderen.

 Computer

Problemen met de computer. U kunt dan een afspraak maken met de heer Alma,

tel.no. 0512-546911. Kosten € 8,00 per uur. De kosten buiten Drachten bedragen  € 0,25 per kilometer.

Lief en Leed

Janny Jeeninga verzorgt voor ons o.a. de verjaardagskaartjes, kaartjes bij ziekte of overlijden. Haar kunt u bellen of mailen, tel.no. 0512-511646 of jannyjeeninga@gmail.com

Er zijn leden die om gezondheidsredenen niet in staat zijn de activiteiten bij te wonen. Die mensen willen wij graag bezoeken. Ook als u het zelf op prijs stelt om bezoek van ons te krijgen (dit geldt ook voor bezoek in het ziekenhuis), laat het dan weten aan Janny Jeeninga ,

tel.no.0512-511646 of jannyjeeninga@gmail.com

Aafje Molenkamp en Sienie Stoffelsma, ondersteunen Janny  hierbij.

Wanneer u vervoer nodig heeft, dan kunt u Alle Faber , tel.no. 0512-515774 of a.faber21@kpnplanet.nl  en  Henk Bijmolt, tel.no. 0512-525032 of h.bijmolt@planet.nl  benaderen. Kosten per keer € 2,50.

 De jaarlijkse bijeenkomst om kerststukjes te maken gaat dit jaar wegens te weinig belangstelling NIET door.

 Wijzigingen van o.a. verhuizingen,  het niet ontvangen van de nieuwsbrief  s.v.p. doorgeven aan het secretariaat.

Het is raadzaam om de datums van de activiteiten te noteren, en de nieuwsbrief te bewaren.

Manna Breider, secretaris 0512-354850 of ossbestuur@gmail.com

Carl Dreis, penningmeester 0512-365233 of cdreis@live.nl

Henk Bijmolt, algemeen bestuurslid, 0512-525032 of h.bijmolt@planet.nl

Jelle Cuperus, ledenadministrateur 06-53734680 of ossledenadm@gmail.com

Geert Spoelstra, hoofdbezorger nieuwsbrieven 06-24183516 of g.spoelstra@maxin.nl

Janny Jeeninga, Lief en Leed 0512-511646 of jannyjeeninga@gmail.com

Alle Faber, vervoer 0512-515774 of a.faber21@kpnplanet.nl

Henk Bijmolt, vervoer 0512-525032 of h.bijmolt@planet.nl

Website: ga naar www.osif.frl  en klik op het hokje “Smallingerland”.

Namens het bestuur,

Manna Breider, secretaris.

NIEUWSBRIEF  VAN DE ONAFHANKELIJKE SENIORENVERENIGING SMALLINGERLAND (O.S.S.)

 Oktober/november  2019

 O.S.S. activiteiten

 Op 12 september  heeft de cabaretgroep de Jeugd van Toen van de afdeling Wolvega voor ons opgetreden. De zaal was flink bezet op deze feestelijke avond.

Op woensdagmiddag 9 oktober van 14.00 tot 16.00 uur in @Holdert  een presentatie met als onderwerp “natuur in het najaar” door fotograaf Karla Leeftink . Met o.a. foto’s  van de trek van de kraanvogels en andere najaars-en winterbeelden.

Ria Kroesen houdt eerst een korte toelichting over wandelen, en over de gratis wandelactiviteiten in de wijken.

Kosten € 3,00.

 Op  woensdagmiddag 13 november van 14.00 tot 16.00 uur in @Holdert een lezing door Arnold Pilon over Iran. Omdat Iran al jarenlang zo negatief in het nieuws is, laat hij ons graag de mooie kanten en de gastvrijheid van dit land zien. Arnold Pilon is naast enthousiast verteller ook fotograaf tijdens zijn reizen.

Kosten € 3,00.

 Ria Kroesen wil bij haar thuis op 21 november om 14.00 tot 16.00 uur een minicollege geven over kunst. Zij wil iets vertellen over de connectie tussen het Bauhaus en Drachten. Maximaal 8 personen kunnen er aan deelnemen. Wanneer er veel interesse is, wil ze het vaker doen. Opgeven bij Henk Bijmolt, tel.nr. 0512-525032 of h.bijmolt@planet.nl

Kosten € 5,00, inclusief koffie/thee.

 SOS activiteiten (Samenwerkende Ouderenbonden Smallingerland)

 Op vrijdagmiddag 18 oktober om 14.00 uur een bezoek aan de kaasboerderij Johanna hoeve in Ryptsjerk.

Vertrek vanaf parkeerplaats Gauke Boelensstraat om 13.15 uur.

Kosten € 29,00 incl. een uitgebreide broodmaaltijd.

Dit is een hele leuke middag voor zowel de heren als dames.

Om zelf kaas te maken, meenemen: een grote 4 liter pan, houten lepel, groot mes en een theedoek.

Opgeven bij Wally Zemel, tel.no. 0512-514722. Kosten  € 29,00 overmaken op

rek.nr. NL50 RABO 0192 3607 28 t.n.v.  H.A.T. Brandsen o.v.v. Kaasboerderij.

Op 12 november  is er film in de Bios. Welke film wordt gedraaid is nog niet bekend. Noteert u alvast de datum.

Op 12 december de wintermiddag voor alle ouderen van Smallingerland.

Een belangrijk bericht van Zorgverzekeraar De Friesland over de wettelijke aanpassing collectiviteitskorting basisverzekering.

De maximaal toegestane collectiviteitskorting op de basisverzekering is wettelijk gewijzigd door Minister Bruins (Medische Zorg). De korting op de basisverzekering binnen uw collectiviteit wordt 3% per 1 januari 2020. De aanvullende ziektekostenverzekering blijft per 1 januari 2020 hetzelfde n.l. 6%. De collectief verzekerden bij De Friesland krijgen uiterlijk 12 november 2019 een aanbod voor 2020.

Computer

Problemen met de computer. U kunt dan een afspraak maken met de heer Alma,

tel.no. 0512-546911. Kosten € 8,00 per uur. De kosten buiten Drachten bedragen  € 0,25 per kilometer.

Lief en Leed

Janny Jeeninga verzorgt voor ons o.a. de verjaardagskaartjes, kaartjes bij ziekte of overlijden. Haar kunt u bellen of mailen, tel.no. 0512-511646 of jannyjeeninga@gmail.com

Er zijn leden die om gezondheidsredenen niet in staat zijn de activiteiten bij te wonen. Die mensen willen wij graag bezoeken. Ook als u het zelf op prijs stelt om bezoek van ons te krijgen (dit geldt ook voor bezoek in het ziekenhuis), laat het dan weten aan Janny Jeeninga ,

tel.no.0512-511646 of jannyjeeninga@gmail.com

Aafje Molenkamp en Sienie Stoffelsma, ondersteunen Janny  hierbij.

Wanneer u vervoer nodig heeft, dan kunt u Alle Faber , tel.no. 0512-515774 of a.faber21@kpnplanet.nl  en  Henk Bijmolt, tel.no. 0512-525032 of h.bijmolt@planet.nl  benaderen. Kosten per keer € 2,50.

Wijzigingen van o.a. verhuizingen,  het niet ontvangen van de nieuwsbrief  s.v.p. doorgeven aan het secretariaat.

Het is raadzaam om de datums van de activiteiten te noteren, en de nieuwsbrief te bewaren.

 Manna Breider, secretaris 0512-354850 of ossbestuur@gmail.com

Carl Dreis, penningmeester 0512-365233 of cdreis@live.nl

Henk Bijmolt, algemeen bestuurslid, 0512-525032 of h.bijmolt@planet.nl

Jelle Cuperus, ledenadministrateur 06-53734680 of ossledenadm@gmail.com

Geert Spoelstra, hoofdbezorger nieuwsbrieven 06-24183516 of g.spoelstra@maxin.nl

Janny Jeeninga, Lief en Leed 0512-511646 of jannyjeeninga@gmail.com

Alle Faber, vervoer 0512-515774 of a.faber21@kpnplanet.nl

Henk Bijmolt, vervoer 0512-525032 of h.bijmolt@planet.nl

Website:

Onze website is in de lucht.

Ga naar www.osif.frl  en klik op het hokje “Smallingerland”. U komt dan op onze nagelnieuwe website. Hierop vindt u alle informatie over onze vereniging.

Namens het bestuur,

Manna Breider, secretaris.

NIEUWSBRIEF  VAN DE ONAFHANKELIJKE SENIORENVERENIGING SMALLINGERLAND (O.S.S.)

Augustus/september 2019

Wij beginnen met frisse moed aan een nieuw seizoen. Het is gelukkig  weer normaal Nederlands zomerweer. 

 O.S.S. activiteiten 

Woensdagmiddag 3 juli jl. hebben we de expositie “Wanderlust” in het museum Dr8888 bezocht.Er werd boeiend verteld over de eerste wandelaar, predikant Jacobus Craandijk en schrijver/wandelaar Flip van Doorn door een gids van het museum.  Deze museum exposities zijn altijd heel succesvol.

Op12 september  ’s avonds van 19.00 tot 21.30 uur in de Warrenhove.

Cabaretgroep JEUGD VAN TOEN  uit de afdeling van Wolvega  komt voor ons optreden met een nieuw programma vol met sketches en liedjes. Dekaartverkoop is op dinsdagmorgen 3 september van 9.30  tot 12.00 uur in @Holdert.  Kosten € 5,00 incl. twee consumptiebonnen. (Niet leden

€ 10,00). Telefonisch reserveren ook op 3 september ’s avonds van 18.00 tot 20.00 uur bij 

Carl Dreis tel.no.  0512-365233 of Manna Breider  tel.no. 0512-354850. Het beloofd weer een gezellige avond te worden.

Op woensdagmiddag 25 september  om 14.00 uur organiseren wij samen met de KBO/PCOB in @Holdert een presentatie over de WMO door De Friesland. 

Kosten: de toegang is gratis, koffie/thee € 1,00 per consumptie.

 Op woensdagmiddag 9 oktober van 14.00 tot 16.00 uur in @Holdert een presentatie met als onderwerp “natuur in het najaar” door fotograaf Karla Leeftink . Met o.a. beelden  van de trek van de kraanvogels en andere najaars-en winterbeelden.

Kosten € 3,00. 

 Sûnenz en de Stichting Oud geleerd Jong gedaan

Stichting Oud geleerd Jong gedaan is een organisatie die jonge HBO studenten ondersteund in het geven van lessen aan ouderen. Bijvoorbeeld over de geschiedenis, de Vikingen van het oude Frisia, klimatologie enz.  Nu heeft de programmamanager van Sûnenz , Michel Dijkman, onze ouderenvereniging gevraagd of wij hiervoor belangstelling hebben.  In de maand oktober gaan wij hiermee van start. Een collegereeks bestaat uit 4 lessen, en worden gehouden in Sûnenz. De kosten zijn € 5,00 per keer. Meer informatie volgt t.z.t.

SOS activiteiten (Samenwerkende Ouderenbonden Smallingerland)

Op dinsdagmiddag 10 september  van 14.00 tot 16.00 uur een rondvaart door de Alde Feanen met de fluisterboot De Blaustirns. De boot vertrekt bij het bezoekerscentrum van Earnewald aan de Koaidyk, richting camping It Wiid, naast het restaurant. Het staat op de borden aangegeven. Er kunnen 25 personen mee.  Kosten € 15,00 incl. koffie/thee. U kunt zich opgeven bij Wally Zemel,                   tel.no. 0512-514722.

 Op vrijdagmiddag 18 oktober om 14.00 uur een bezoek aan de kaasboerderij Johanna hoeve in Ryptsjerk.

Vertrek vanaf parkeerplaats Gauke Boelensstraat om 13.15 uur.

Kosten € 29,00 incl. een uitgebreide broodmaaltijd.

Dit is een hele leuke middag voor zowel de heren als dames.

Om zelf kaas te maken, meenemen: een grote 4 liter pan, houten lepel, groot mes en een theedoek.

Opgeven bij Wally Zemel, tel.no. 0512-514722. Kosten  € 29,00 overmaken op

rek.nr. NL50 RABO 0192 3607 28 t.n.v.  H.A.T. Brandsen o.v.v. Kaasboerderij.

 Computer

Problemen met de computer. U kunt dan een afspraak maken met de heer Alma,

tel.no. 0512-546911. Kosten € 8,00 per uur. De kosten buiten Drachten bedragen  € 0,25 per kilometer.

Lief en Leed

Janny Jeeninga verzorgt voor ons o.a. de verjaardagskaartjes, kaartjes bij ziekte of overlijden. Haar kunt u bellen of mailen, tel.no. 0512-511646 of jannyjeeninga@gmail.com

Er zijn leden die om gezondheidsredenen niet in staat zijn de activiteiten bij te wonen. Die mensen willen wij graag bezoeken. Ook als u het zelf op prijs stelt  een bezoek van ons te krijgen (dit geldt ook voor een bezoek in het ziekenhuis), laat het dan weten aan Janny Jeeninga ,

tel.no.0512-511646 of jannyjeeninga@gmail.com

Aafje Molenkamp en Sienie Stoffelsma, ondersteunen Janny hierbij.

Vervoer

Wanneer u vervoer nodig heeft, dan kunt u Alle Faber , tel.no. 0512-515774 of a.faber21@kpnplanet.nl en  Henk Bijmolt, tel.no. 0512-525032 of h.bijmolt@planet.nl benaderen. Kosten per keer € 2,50.

Wijzigingen van o.a. verhuizingen,  het niet ontvangen van de nieuwsbrief  s.v.p. doorgeven aan het secretariaat.

Het is raadzaam om de datums van de activiteiten te noteren en de nieuwsbrief te bewaren.

 Manna Breider, secretaris 0512-354850 of ossbestuur@gmail.com

Carl Dreis, penningmeester 0512-365233 of cdreis@live.nl

Henk Bijmolt, algemeen bestuurslid, 0512-525032 of h.bijmolt@planet.nl

Jelle Cuperus, ledenadministrateur 06-53734680 of ossledenadm@gmail.com

Geert Spoelstra, hoofdbezorger nieuwsbrieven 06-24183516 ofg.spoelstra@maxin.nl

Janny Jeeninga, Lief en Leed 0512-511646 of jannyjeeninga@gmail.com

Alle Faber, vervoer 0512-515774 of a.faber21@kpnplanet.nl

Henk Bijmolt, vervoer 0512-525032of h.bijmolt@planet.nl

Namens het bestuur,

Manna Breider, secretaris.